O amor e como conseguilo na Galicia máxica

O ciclo está composto de catro conferencias

 

I.- Panorama xeral da bioetnografía de Galicia
II.- O amor e como conseguilo na Galicia tradicional
III.- Os galegos e o sexo
IV.- Fecundidade, partos e lactancia

 

Na primeira faise un percorrido polos lugares tradicionalmente vencellados a ritos máxico/relixiosos de Galicia en asuntos relativos ao amor, ao sexo e á fecundidade. Abordaranse os costumes, as romarías, as creencias e os acontecementos históricos máis característicos a través do tempo.

A segunda conferencia céntrase nos aspectos relacionados coa búsqueda da parella: amarres, filtros, ritos de adiviñación, a herba de namorar, lugares con sona para propiciar noivos ou noivas, etc; así como os costumes do noivado: o parrafeo, a palabra, os noivos de proba, as sortes dos estreitos e outros.

A terceira recolle os costumes dos galegos ao redor do sexo, desde a sociedade promiscua á formación da parella matrimonial; o sagrado de transgresión en oposición ao sagrado de respecto; as orxías do abellón e do Día de Defuntos; as brincas e os costumes pícaros cos que rematan boa parte dos traballos comunais, como os fiadeiros, as seituras ou as sementeiras. Abórdase o papel de Igrexa, as disposicións emanadas contra os fiadeiros e outros temas relativos á convivencia entre os costumes libertinos e o cumprimento do mandato moral.

Na derradeira conferencia faise un repaso aos lugares e costumes propiciatorios da fecundidade da muller, o xeito de afrontar un bo parto e o xeito de procurar leite abondoso para a crianza da descendencia. Os ritos das nove ondas, o sartego de San Guillerme, o papel das pedras, as virxes do Bo Parto, as xuncas do bo parir, etc.

Compártelo:

Fotos conferencias

Prensa